FastBygg

YTSKIKT:

Då Vi har större efterfrågan än vad vi själva har kapacitet för så har Vi signat, inte bara en spelare utan en stabil anfallskedja med målare och plattsättare. Spelare som inte enbart uppfyller branschkraven utan därutöver även de högre kraven som vi har på oss själva när det gäller kvalitet, engagemang, mm.

Dessa samarbetspartner har skrivit på för minst 3 säsonger och där avtalet inte bara tryggar att deras utförande motsvarar
våra och Byggkeramikrådets krav utan, vilket är minst lika viktigt, att de prioriterar laget framför att köra solo.

 

 

 

 

 

 

Sandbergs Celanders Karric Bygg HST Stenmont back