FastBygg

MARK:

Grundläggande för ett byggnadsprojekt är väl utförda schaktarbeten. Det är på denna grunden vilar och därför har Vi valt
samarbetspartner med stor omsorg. Det är inte heller allt för sällan man kan göra stora besparingar både ekonomiskt och
miljömässigt på en väl planerat markentreprenad genom att bl.a. undvika onödiga transporter av massor.

Men Vi samarbetar inte enbart med markentreprenörer utan även med trädgårdsanläggare och asfaltsläggare som genom
rationellt arbete kostnadseffektivt når bästa resultatet med utemiljöarbeten.

 

 

 

 

 

Partners mark - Hallandsåsen
Mark mark
mark
back